Doprava a platba

Objednané rastliny Vám doručíme prostredníctvom kuriéra  ( GLS ) na požadovanú adresu. 

Ponúkame iba rastliny ktoré sú na sklade, s doručením do troch pracovných dní.

Rastliny objednané vo štvrtok a piatok odosielame najskôr v pondelok s dodaním na utorok aby nezostali počas víkendu v depe u prepravcu.

Možný je aj osobný odber v mieste sídla spol. Ing. Miroslav Lukáčik a to v sobotu v čase 8:00 - 16:00, objednávky zadané od nedele do piatku a v sobotu do 14:00. Jedná sa o vyzdvihnutie objednávky rastlin ktoré je možné nakúpiť cez internetový obchod.

Po zadaní objednávky Vám automaticky potvrdíme príjem objednávky na Vašu e-maliovú adresu.

Objednávku následne spracujeme (kedže sa jedná o rastlinný materiál ktorý je inventurizovaný 1x za rok a množstvo uvedené na sklade sa môže z dôvodu poškodenia rastliny vplyvom poveternostných podmienok alebo vplyvom škodcov zmeniť tak je potrebné overiť stav objednaných rastlín)

Po overení stavu rastlín podľa zadanej objednávky Vám zašleme informáciu o úspešnom spracovaní (taktiež e-mailom), prípadne Vás budeme informovať o zistenej skutočnosti napr. že na stave je z uvedených dôvodov o 1ks menej , v tom prípade Vás budeme kontaktovať a dohodneme ďalší postup.

Po úspešnom spracovaní objednávky Vás budeme taktiež informovať o jej odovzdaní prepravcovi a zároveň Vám bude e-mailom zaslaný daňový doklad Faktúra. Faktúra bude taktiež doručená spolu s objednávkou.

Cena za dopravu a balné ( už od 3,99 Eur ) je závislá od celkovej výšky objednávky v Eur a počíta sa automaticky v košíku v bode 2.platba a doprava ešte pred zadaním Vašich fakturačných údajov kde si môžte jej výšku priebežne počas zadávania objednávky pozerať.

Za nákup v celkovej hodnote 150 Eur a viac je doprava a balné zdarma !

 

 

Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
 • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č: 2629291609/1100,IBAN: SK60 1100 0000 0026 2929 1609, vedený v Tatra banke, a.s.
 • dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru
 • v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru
 1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.
 2. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 3. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho, následne môže byť objednávka odoslaná.
 4. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
 5. Tovar je kupujúcemu dodaný:
 • na adresu určenú kupujúcim v objednávke
 • alebo pripravený k vydaniu v mieste sídla spol. Ing. Miroslav Lukáčik.
 1. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.
 2. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 5. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad faktúra je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho./Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.  Alebo predávajúci vystaví kupujúcemu pokladničný doklad a to v prípade osobného odberu.
 6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.