Slovník výrazov

Kultivar - odroda ktorá sa svojimi vlastnosťami odlišuje od pôvodného druhu. Môže byť vyšľachtená zámerne alebo môže byť nájdená v prírode.

Kontajner - nádoba rôznych veľkostí na pestovanie rastlín v škôlkach. V kontajneroch sú rastliny taktiež expedované zákazníkom.

Solitéra - samostatne rastúca resp. umiestnená drevina zaujímavá svojim vzhľadom.

syn = synonymum -  rozličné slová a gramatické prostriedky v jazyku majúce ten istý alebo blízky význam.

Textúra - vzhľad povrchu koruny daný tvarom, hustotou olístenia a druhom.

Vegetatívne množenie - množenie rastlín zakoreňovaním ich oddelených častí.

Vresovisko - spoločenstvo väčšinou stále zelených rastlín so špecifickými nárokmi na pôdu (kyslá pôda s pH 5 - 5,5).

Skalka - umelo vytvorené spoločenstvo nízkych rastlín a kameňov s cieľom napodobniť prirodzené horské prostredie.

Orientálna záhrada - záhrada budovaná v štýle harmónie a pokoja, rastliny a materiál sú harmonický prepojené, farby väčšinou mäkké s použitím farebnej solitéry pre oživenie. Záhrada rešpektuje svoje okolie preto sú použité materiály z miestnych zdrojov.

Aleja - stromoradie, výsadba drevín väčšinou jedného druhu, lemujúcich z oboch strán cestu alebo chodník.